УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.KETO-BG.COM

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.  Сайта с адрес www.keto-bg.com, наричан от тук натам уебсайт се управлява от фирма Уайт Сайънс България ЕООД. BG201551295

1.2.  Вашите правни отношения са със споменатата в т 1.1 страница, чрез която извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3.   Продуктите, предлагани чрез нашия уебсайт, са, произведени и/или брандирани или търгувани от Уайт Сайънс България ЕООД.

2.1. Настоящите Условия на доставка, включително всякакви политики или други условия и правила, към които този документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на доставка”), уреждат доставката от наша страна на продуктите, изложени на нашия Уебсайт. Моля прочетете тези Условия на доставка внимателно. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка. Чрез приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията на доставка, които са в сила към момента на Вашата поръчка. Ако не ги приемете, Вие нямате право да поръчате от нашия Уебсайт.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашите Условия на доставка чрез публикуване на променените Условия на нашия Уебсайт без други известия. Всяка промяна ще се прилага само за нови поръчки, освен ако не е уговорено друго. Преди завършване на Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Общите условия и Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка. Моля уверете се, че сте прегледал Общите условия и Условията на доставка всеки път преди да завършите Вашата поръчка. С приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Общите Условия и Условията на доставка в съответната версия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка.

3.1. Ние приемаме поръчки за изработка и доставяме продукти, поръчани чрез нашия Уебсайт(ове) само на лица / крайни клиенти с адрес на доставка на територията на Република България. В случай, че се намирате извън границите на  Република България и желаете да използвате услугите, предлагани от Уебсайта, моля изпратете писмо запитване до нас, чрез формата за контакт на сайта. Уайт Сайънс България ще Ви уведоми за наличните възможности за поръчка и доставка до посочената от Вас държава.

3.2. Ние може да правим промени в списъка с Обслужвани държави. В случай че в някакъв момент дадена Обслужвана държава е извън ЕС и Вие направите чрез нашия Уебсайт поръчка с адрес на доставка в такава Обслужвана държава извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. В такъв случай всякакви подобни такси за митническо освобождаване ще бъдат за Ваша сметка. Вие може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация. Моля обърнете внимание, че всякакви подобни задгранични доставки могат да бъдат отваряни и инспектирани от митническите власти.

3.3. Ние си запазваме правото едностранно да (i) ограничаваме количествата, които Вие може да поръчвате, или за които ние приемаме поръчка, включително до разумните количества за употреба от краен клиент и/или да (ii) ограничим или изключим възможността да поръчвате продукти или услуги, и/или да (iii) ограничим или изключим някои от наличните методи за доставка и плащане за Вас, и/или да (iv) ограничим и изтрием (до степента, позволена по закон) Вашия акаунт, включително, но не само, въз основа на поведение или действие, което Вие сте извършил на нашия Уебсайт, ако достъпът до или съществуването на Вашия акаунт или използването му може по някакъв начин да нанесе вреда на Уайт Сайънс България ЕООД или ако ние установим нередности и/или нарушения на някоя от разпоредбите на нашите Общи условия. В такъв случай Вие може да се обърнете към Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, за да получите информация за нашето решение или действие.

Чрез приемането на тези Условия на доставка, Вие потвърждавате, че сте потребител на възраст поне 18 години и че имате право да сключвате обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за Вашата покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката.

ПОРЪЧКА

4.1.   Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на страниците на нашия Уебсайт. Съдържанието на Уебсайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. В случай, че направите поръчка чрез нашия Уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия Уебсайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.

4.2. Поръчка може да бъде направена само през нашия Уебсайт. За да направите това, ще преминете през опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”. Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена (в това число цена за доставка до посочения от Потребителя адрес), която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка. Цената за доставка на поръчаните от вас продукти е неделима част от общата стойност на поръчката. Тя не може да бъде променяна, както не може да бъде променян и куриера, който изпълнява поръчките от уебсайта.

4.3. След като направите поръчка, ще получите потвърждение за получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение за получена поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите продукт, посочен на нашия Уебсайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим потвърждение, че заявката за изработка и доставка на избрания продукт е била приета. В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност и/или невъзможност за изпълнение и изработка на продукти, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми, съдържащи се в раздела за Вашите законови права на отказ, посочени в тези Условия на доставка.

4.4. Моля обърнете внимание, че само продукти, посочени на нашия Уебсайт с описание на продукта и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на нашия Уебсайт и/или в нашите канали в социални мрежи, имат за цел единствено да промотират съответната марка и не създават задължение за Уайт Сайънс България ЕООД да има налични или да направи налични за продажба съответните продукти, показани на тези рекламни материали.

Ние можем да прекратим договора за доставка, без да носим отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:

  • данните, предоставени от Вас на Уебсайта са непълни или неверни;
  • неспазване от Ваша страна на нашите Общи условия;
  • Вашата дейност на Уебсайта причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер у нас, наши свързани дружества или доставчици;
  • извършването на два неуспешни последователни опита за доставка на един и същ продукт до посочен от Потребителя адрес.

ВРЪЩАНЕ И ОТКАЗ

5.1. В допълнение към Вашето законово право на отказ или Вашите права, в случай че даден продукт е дефектен или по друг начин несъответстващ на договореното, ние доброволно Ви даваме правото да върнете / откажете поръчката на продукт само при положение, че такъв дефект и/или несъответствие се дължи на производството на продуктите, а не на действия или бездействия на трети лица, в това число куриер, пощенски служители и др.

5.2. Това право за връщане/ отказ на продукти не се прилага за продукти, влезли в производство съгласно Вашите спецификации или явно персонализирани.

5.3. Вие може да ни върнете обратно продукта възможно най-скоро, но в никакъв случай по-късно от 14 дни от датата на която продуктът е доставен на посочения от Потребителя адрес на доставка. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на продуктите.

5.4. В случай, че критериите по-горе не бъдат покрити, за съжаление ние няма да може да приемем върнатия продукт и съответно няма да може да Ви възстановим заплатената сумата. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас разходите за повторно изпращане на продукта обратно до Вас.

5.5. В случай, че приемем връщането на продукта, ние следва да Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващото изречение) не по-късно от 14 (тридесет) дни от получаване на върнатия продукт от нас. Ние ще Ви възстановим разходите, направени в резултат на Вашия избор за най-евтиния начин на доставка, предлаган от нас, но не и разходите, които са в резултат на избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния, предлаган от нас.

5.6. Възстановяването на суми ще бъде извършено посредством банков превод по посочена от Вас банкова сметка.

5.7. Ако желаете да замените продукт (например различен размер или друг продукт), такава замяна ще бъде възможна само в рамките на процес „Поръчка“.

5.8. Вашето право да връщате продукти съгласно този раздел е отделно от Вашето законово право да се откажете от Вашата поръчка или от Вашия договор (вижте отделния раздел).

6.1. Срок за отказ

Вие имате законовото право да се откажете от поръчка или от договор в рамките на 14 дни без каквато и да било причина. За да спазите срока за отказ е достатъчно да изпратите съобщение за отказ преди изтичане на периода за отказ. Периодът за отказ ще изтече 14 дни след:

  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
  • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

6.2. Упражняване на правото на отказ

Вие трябва да информирате Уайт Сайънс България ЕООД за Вашето решение за отказ чрез недвусмислено изявление.

Изпратете писмо по пощата (до адрес София, 1756 ул. Арх. Никола Лазаров 15 РОЗА-Б-6, Уайт Сайънс България ЕООД) или имейл до Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт ([email protected]), посочени на нашия Уебсайт, които съдържат Ваше недвусмислено изявление за отказ. Препоръчваме Ви да включите (i) номера на поръчката (Order ID) или номера на фактурата, (ii) номера на банковата сметка / собственик на банкова сметка, по която следва да бъдат възстановени заплатените суми и (iii) ясна декларация, че се отказвате от въпросния договор за продажба.

6.3. Изключения

Вие нямате право да се откажете от договора в случай, че поръчаните продукти са влезли в производство съгласно Вашите спецификации или са явно персонализирани.

6.4. Последици от отказа

6.4.1. Възстановяване на заплатени суми: Ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващите изречения, и разходите за връщане на продукта), не по-късно от 30 дни от датата, на която сме били информирани за Вашия отказ. Ще извършваме такива възстановявания на суми посредством банков превод по посочена от Вас банкова сметка, открита в Обслужваната държава и във валутата, в която сумата е платена. Ние имаме право да задържим възстановяването на сумата докато получим продукта обратно.

6.4.2. Връщане на продукти: Вие се задължавате да изпратите продуктите обратно до адреса за връщане не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни съобщил за Вашия отказ. Крайният срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите продукта преди изтичане на срока от 14 дни. Вие се съгласявате да върнете продукта само по пощата или чрез куриер. Може да намерите адреса за връщане като се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт.

6.4.3. Разходи за връщане на продукта: Вие ще трябва да заплатите изцяло за Ваша сметка преките разходи за връщане на продукта до нас.

6.4.4. Ваша отговорност: Вие сте отговорни за намалената стойност на продуктите, в резултат от боравенето с тях, различно от нужното за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

ДОСТАВКА

7. Всички доставки се осъществяват посредством куриер / спедитор, избран от Уайт Сайънс България ЕООД и съгласно условия за доставка на съотвения куриер / спедитор.

7.1. Ние възнамеряваме да доставяме в рамките на до един работен ден.

7.2. При промяна в параметрите на поръчката, в това число количества, вид на стоките., срокът за доставка може да бъде променен съответно.

7.2. Ние доставяме продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез избрано от нас дружество за куриерски услуги или ако не е посочено изрично- посредством куриер / спедитор и съгласно техните условия за доставка . Ние доставяме до адреса, който Вие сте ни предоставил. Ние не носим отговорност ако адресът е неправилен или непълен.

7.3. Цената на доставка е изцяло за Ваша сметка, като тази цена ще бъде отделно посочена преди да бъде финализирана процедурата по подаване на Поръчката на нашия Уебсайт.

8. Собствеността върху продуктите, както и рискът от загуба или повреда на продуктите ще се прехвърли към Вас след като получим пълното плащане на всички суми, дължими по отношение на продуктите, включително когато е приложимо, таксите за доставка, таксите за обработка или подобни такси, ако има такива. В случай на връщане на продукта, собствеността върху продуктите, както и рискът от загуба или повреда на продуктите ще се прехвърли към нас след изпълнение на нашите задължения за възстановяване на сумите съгласно тези Условия на доставка.

ЦЕНА

9.1. Цените на продуктите са тези, посочени на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. При последваща промяна в параметрите на поръчката, в това число количества, промени в дизайна, характеристиките на продукта и др., Уайт Сайънс България ЕООД ще Ви уведоми за промяната в цената на поръчката (ако такава промяна има).

9.2. Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на Уебсайта, и включват ДДС, в случай, че такова е дължимо. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на Уебсайта. Ние не сме отговорни за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута, прилагани от банката издател на Вашата кредитна или дебитна карта. Такива такси за валутни преобразувания се поемат от Вас.

9.3. Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

9.4. Общата цена на продуктите, включително ДДС и всякакви други разходи или такси, приложими за Вашата конкретна поръчка (включително разходи за доставка до посочения от Потребителя адрес на доставка), ще бъде показана на нашия Уебсайт преди последната стъпка, с която може да завършвате Вашата поръчка. Моля имайте предвид, че в случай, че адресът за доставка е в държава извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. Ние нямаме контрол върху такива такси за митническо освобождаване и такива такси са изцяло за Ваша сметка. Може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация.

9.5. Цените на продуктите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

9.6. Ние не можем да изключим вероятността, въпреки най-големите усилия, които полагаме, някои продукти да имат неправилна цена. В случай, че правилната цена на продуктите е различна от посочената цена, ще ви информираме или ще се свържем с Вас за инструкции преди доставка на продукта, или ще отхвърлим поръчката Ви и ще Ви уведомим за това.

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА

9.2.1. Ние може да предоставяме отстъпки за продуктите, закупени от нашия Уебсайт, съгласно правилата за отстъпки, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Вие нямате право на отстъпка, освен ако ние не определим друго и Вие, съответно Вашата поръчка отговаря на съответните правила за отстъпка.

9.2.2. Освен ако друго не е посочено от нас, отстъпките се изваждат от общата сума на Вашата следваща поръчка. В случай на поръчка на няколко продукта (i) еднакъв процент отстъпка ще бъде приложен върху всеки продукт от тази поръчка или (ii) ще се приложи фиксираната отстъпка пропорционално върху всеки продукт от тази поръчка; в случай че сумата не може да се приложи по равно, остатъкът ще бъде приложен към продуктите от поръчката един по един, докато не остане отстъпка.

9.2.3. Когато връщате продукт, който Ви дава правото на възстановяване на сумата по каквато и да било причина (доброволно право на връщане на продукта, законово право за отказ, гаранция), цената, обект на възстановяване, следва да бъде намалена със стойността на отстъпката, приложена върху продукта, и само действително платената сума следва да бъде възстановена.

9.2.4. Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

9.3. Вие може да използвате един от методите на Доставка и плащане, посочени на нашия Уебсайт, при условията, описани там, ако има такива.

9.4. Всички плащания (в техния пълен размер) във връзка с направени поръчки следва да бъдат извършени авансово, преди изпълнението на Поръчката да започне. В случай, че не можем да изпълним доставка на поръчан продукт, след като сте извършили плащане, ние ще Ви възстановим платената сума за този продукт, ако има такава, съгласно разпоредбите за възстановяване на плащане от раздела за законовото Ви право на отказ от настоящите Условия за доставка.

9.5. Когато избирате метод на плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, Вие може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна и Вие извършвате плащането съгласно разпоредбите и условията, приложими между Вас и третата страна-доставчик на платежни услуги.Препоръчваме Ви да проверите тези разпоредби и условия.

9.6. Ние си запазваме правото едностранно да ограничим възможните за Вас методите на доставка и плащане. В случай, че такова ограничение бъде приложено за Вас и Вие желаете да получите повече информация относно него, можете да се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти.

9.7. Ние няма да носим отговорност, ако даден метод на доставка и плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира.

9.8. Ние си запазваме правото да правим промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Уебсайта без да бъде необходимо друго известие.

10.1. Уайт Сайънс България ЕООД няма да носи отговорност за каквато и да било невъзможност или забавяне на изпълнението на каквито и да било задължения във връзка с договор, които са причинени от събития извън нашия разумен контрол (“Форсмажорно събитие”). Форсмажорно събитие включва, но без да се ограничава до, граждански безредици, бунт, терористична атака, война, пожар, природно бедствие, епидемия, невъзможност за използване на сухопътна или въздушна доставка, или други средства за обществен или частен транспорт; невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи; актове, закони, разпоредби или ограничения на някое управление.

10.2. Отказ от права: Отказът от права от наша страна във връзка с тези Условия на доставка или с която и да било клауза на сключен договор няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен като отказ от права и не сте уведомен за това в писмен вид.

10.3. Разделение на клаузи: Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на доставка или договор за продажба е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

10.4. Цялост на договора: Тези Условия на доставка и всякакви документи (включително в електронна форма или публикувани на нашия Уебсайт), към които настоящите Условия препращат, както и всички клаузи на договора за продажба съставляват цялостното споразумение между Вас и нас по отношение на Вашата поръчка и договора за продажба. Гаранции, изявления или стимули, устни или писмени, които не се съдържат в тях няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и право на защита, на което Уайт Сайънс България ЕООД е обект. Имате следните възможности:

В Република България:

Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: http://www.kzp.bg